REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAMOOBSŁUGOWEJ MYJNI BEZDOTYKOWEJ przy ul. Sokolskiej 1D w Sosnowcu

 1. Myjnia otwarta jest dla klientów 24 godziny na dobę codziennie.
 2. Korzystanie ze stanowiska z samoobsługowym urządzeniem do mycia i odkurzania jest PŁATNE
 3. W trosce o bezpieczeństwo klientów myjnia jest pod stałym dozorem kamer agencji ochroniarskiej.
 4. Myjnia świadczy usługi dla wszystkich typów samochodów, motocykli oraz quadów o masie całkowitej do 3,5 tony i nie przekraczające wysokości 3,40 m (samochody osobowe, samochody terenowe, vany, busy osobowe i busy ciężarowe).
 5. Na terenie myjni obowiązują zasady ruchu drogowego wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów.
 6. Na terenie całego obiektu obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h.
 7. Na terenie całego obiektu należy zachować szczególną ostrożność (Zgodnie z art. 2 pkt 22 p.r.d.) podczas wjazdu i wyjazdu ze stanowisk myjni, szczególnie w okresie zimowym. Z uwagi na utrzymującą się wilgoć mogą tu występować miejscowe oblodzenia.
 8. Myjnia świadczy usługi dla wszystkich typów pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony i nie przekraczających wysokości 3 m
 9. a. Płatności za usługi myjni samoobsługowej dokonuje się poprzez wrzucenie odpowiedniej do potrzeb ilości monet do paneli wrzutowych na stanowisku. Rodzaj przyjmowanych monet jest wyszczególniony przy każdym z urządzeń. Urządzenie nie wydaje reszty. Nominały przyjmowanych przez urządzenia monet to 1,2,5 PLN i żeton wyłącznie firmy 6tka.pl dostępny do zakupu w rozmieniarce.
  b. Płatność kartą debetową, przedpłaconą, kredytową lub zbliżeniowo paypass jest możliwa bezpośrednio na żółtych terminalach Nayax znajdujących się na każdym stanowisku myjni. Aby zapłacić karta należy wybrać kwotę na ekranie wyświetlacza, i przyłożyć kartę. Terminal Potwierdzi komunikatem słownym dokonanie płatności.
 10. Zakup żetonów kartą debetową, kredytową lub PYPAS dla klientów możliwa jest do zrealizowania w rozmieniarce umieszczonej na przedniej ścianie kontenera technicznego (między stanowiskami). Realizując płatność kartą klient zakupuje żetony. Jeden żeton jest równoznaczny z zakupem 5 impulsów – równowartość 5zł. Minimalna wartość zamówienia wynosi 10zł – 2 żetony i jest to równocześnie wartość startowa zamówienia. Kolejne naciśnięcie przycisku Kup żeton odpowiada zwiększeniu ilości o 1 żeton, a wartość zamówienia wzrasta o kolejne 5 zł. Żetony można wykorzystać tylko w automatach myjących ma stanowiskach 1 do 5, automatach płynu do felg oraz automacie płynu do spryskiwaczy. Żetony nie działają w odkurzaczach. Terminal obsługuje tylko płatności zbliżeniowe. W celu zatwierdzenia transakcji należy na terminalu do kart płatniczych wcisnąć żółty przycisk START i przytrzymać go ok 2 – 3 sekundy. Następnie należy zbliżyć kartę lub telefon w celu dokonania płatności.
 11. Istnieje techniczna możliwość wymiany banknotów na bilon w rozmieniarce umieszczonej na przedniej ścianie kontenera technicznego (między stanowiskami) myjni.
 12. Faktury VAT na wszystkie nasze usługi, wystawiane są na życzenie klienta w godzinach pracy obsługi.
 13. Klient płaci złotówkę za jednostkę czasu pracy myjni wynoszącą 35 sekund.
 14. Klient płaci złotówkę za jednostkę czasu pracy odkurzacza wynoszącą 300 sekund.
 15. Istnieje techniczna możliwość wymiany banknotów na bilon w rozmieniarce umieszczonej na przedniej ścianie kontenera technicznego (między stanowiskami). Rozmieniarka przyjmuje nominały do 100 zł i wydaje bilon w nominałach 2 zł i 5 zł. Wkładanie wielu banknotów, banknotów zniszczonych może spowodować zablokowanie lub uszkodzenie rozmieniarki.
 16. Klienci zobowiązani są do przestrzegania szczegółowych instrukcji obsługi myjni, które znajdują się na banerach na każdym stanowisku.
 17. Przed rozpoczęciem świadczenia usługi mycia Klient zobowiązany jest wyłączyć silnik, włączyć bieg lub zaciągnąć hamulec ręczny oraz zamknąć okna. W przypadku niezastosowania się do regulacji zawartej w pkt. 11, 12 i 13 myjnia nie odpowiada za powstałe szkody.
 18. W szczególności zabronione jest:
  a) mycie ręczne pojazdów, a także ich silników
  b) stosowanie własnych środków i narzędzi myjących
  c) kierowania strumienia wody na ludzi i zwierzęta
  d) blokowanie stanowiska np. poprzez wycieranie samochodu na stanowisku
  e) mycie przestrzeni ładunkowych i zbiorników zawierających substancje pyliste, ropopochodne, łatwopalne, drażniące lub szkodliwe dla środowiska
  f) wlewania olejów lub innych płynów do kratek ściekowych
  g) jednoczesnego użytkowania w tym samym czasie pistoletu i szczotki
  h) mycie szczotką bez zastosowania programu myjącego
  i) odkładanie pistoletu lub szczotki na podłoże – każde narzędzi posiada stojak do tego przeznaczony
  j) mycie samochodów powyżej 3,5 tony i maszyn budowlanych
  k) korzystanie z myjni przez osoby nieletnie
 19. W przypadku nie zastosowania się do regulacji zawartej w pkt. 16,17,18 myjnia nie odpowiada za powstałe szkody.
 20. Jakość urządzeń firmy LAVADO oraz przestrzeganie instrukcji zawartej na stanowiskach zapewnia bezpieczne i efektywne mycie pojazdów. Najlepszy efekt mycia uzyskuje się przy skorzystaniu ze wszystkich programów w zaprogramowanej kolejności.
 21. Myjnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku mycia wysokim ciśnieniem pojazdu z ukrytymi wadami karoserii czy lakieru lub niezachowania bezpiecznej odległości lancy od mytej powierzchni, zawartej w instrukcji stanowiskowej oraz za uszkodzenia powłok ceramicznych i innych powłok na lakierze. Mycie pojazdów na myjni bezdotykowej z w/w powłokami powinno zostać skonsultowane z producentem powłok.
 22. Myjnia nie dopowiada za zniszczenie części, które nie są przystosowane do mycia ciśnieniowego oraz elementów luźnych, źle polakierowanych, skorodowanych. Części takie Klient powinien zdemontować przed myciem lub zabezpieczyć w inny sposób.
 23. Myjnia nie dopowiada także za uszkodzenia spowodowane zamarzaniem wody.
 24. Ze względu na wilgotne środowisko, występowanie śliskich środków  myjących na nawierzchni stanowisk i w ich obrębie oraz w okresie zimowym mimo posypywania nawierzchni, odśnieżania i podgrzewania posadzek na myjni mogą wystąpić oblodzenia i śliskie miejsca. Klient zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności i stosowania się do oznaczeń myjni Uwaga Ślisko.
 25. Myjnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedomkniętych okien, drzwi lub dachu pojazdu podczas jego mycia.
 26. Myjnia nie odpowiada za szkodę powstałą na terenie myjni, przed i po wykonaniu usługi mycia, o ile szkoda nie jest następstwem nienależytego wykonania usługi mycia. Myjnia nie dopowiada także za uszkodzenia spowodowane zamarzaniem wody.
 27. Na terenie myjni istnieje zakaz parkowania oraz blokowania wjazdu do myjni.
 28. Dopuszczalny jest przestój myjni w celach serwisowych lub awarii bez wcześniejszej informacji
 29. Wjazd na myjnię i korzystanie z myjni jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 30. Wszelkie informacje na temat oferty myjni i aktualnych promocji zawarte są na stronie internetowej http://www.myjnia.6tka.pl
 31. Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować do obsługi myjni lub mailem na adres: myjnia@6tka.pl
 32. Reklamacje należy zgłosić niezwłocznie po zauważeniu nieprawidłowości w pierwszej kolejności pracownikowi myjniy jest zawsze od poniedziałku do piątku od godziny 6:00 do 18:00 a w weekendy od 9:00 do 13.00 a po godzinach pracy serwisanta w formie SMS.  W celu zgłoszenia reklamacji lub awarii myjni w formie elektronicznej podczas nieobecności serwisanta należy wysłać wiadomość SMS na numer 666 666 184 lub wiadomość na adres email myjnia@6tka.pl zawierającą następująca dane:
 33. Data pobytu na myjni
  b. Dokładna godzina pobytu na myjni
  c. Numer Stanowiska
  d. Marka i model pojazdu
  e. Numer rejestracyjny
  f. Opis zdarzenia, awarii
 34. Zwroty za rozpatrzoną pozytywnie reklamację wypłacane są tylko i wyłącznie w walucie PLN w formie gotówki w kasie myjni, przelew BLIK lub przelew tradycyjny na konto w Polskim banku. Nie dokonujemy zwrotów na konta zagraniczne, konta Revolut lub portfele kryptowalutowe.

W przypadku braku powyższych informacji nie będzie możliwości zweryfikowania zdarzenia na monitoringu i reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie.

35. Klient korzystający z myjni zobowiązany jest do zachowania porządku na stanowiskach myjni i odkurzaczy.

36. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2022 roku. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie http://www.myjnia.6tka.pl

 

 

W celu zgłoszenia reklamacji lub awarii myjni należy wysłać wiadomość SMS na numer 666 666 184 lub wiadomość na adres email myjnia@6tka.pl zawierającą następująca dane:

a. Data pobytu na myjni
b. Dokładna godzina pobytu na myjni
c. Numer Stanowiska
d. Marka i model pojazdu
e. Numer rejestracyjny
f. Opis zdarzenia, awarii.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2022 roku. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie http://www.myjnia.6tka.pl


TAGS: #regulamin, #myjnia, #awaria, #problem

na górę
W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć pliki cookie
ZGADZAM SIĘ
Instant SSL